Wednesday, 14 September 2011

enemi sethunama - Jalakreedavilasam(p)Enemi sethunamma krishnudenthentha sesnamma...

C1)sukapika ravamula thakapikalainanu
kakapikalayenu gadanaa hridayam
C2)chinnathanammuna nannu raminchina
mannana netiki marachenu madhavadu :)
C3)Ponkakasri tharigondanrusimhudu
pankarujakshula palayanu mari

Krishna Vandanam - Jalakreedavilasam
Nandanandana Krishna VandanamKundara dhara servinda vadana sree pallavi

mandaroddhara mouli mandara
sundaraakara dheera soori vichara pallavi

varachidakasa jaladhi nivesa
chiratharogondaadheesa srivenkatesa pallavi